Радионица – причаоница на енглеском језику

У периоду од 11. јуна до 26. августа 2014. године одржано је 7 радионица ,,Причаоница“ на енглеском језику за школску децу узраста од 8 до 10 година. Од 20 пријављене деце, група се кретала у распону од седморо до деветоро деце.

Основни циљ радионице је учење енглеског у мешовитој групи и комуникација на задате теме. Акценат је био на вокабулару који доминира у званичним школским уџбеницима, допуњен идејама са званичних сајтова попут: learnenglishkids.britishcouncil.org, www.anglomaniacy.pl-прилагођеног деци која енглески уче као други страни језик, esl.com, www.dltk-kids.com,www.educationworld.com и осталих. Поред ових активности, део активности био је резервисан за читање кратких дијалога или прича на енглеском језику и контекстуално тумачење на основу слика и познатих речи. Програм задатака и вежби, као и комуникација, био је прилагођен узрасту деце. Акценат је био на групном раду и заједничком решавању одређених проблема.

Током радионица деца су имала прилике да обнове или усвоје одређен број речи и фраза које су везане за следеће области: Упознавање и представљање, породица и пријатељи, храна и здрав начин исхране, слободне активности, животиње и љубимци. Смисао оваквих радионица је обнављање и учење језика на забаван, не тако формалан начин и развијање позитивног и самосталног односа према учењу.


 

 

 

Scroll to Top