САЛА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

Сала је благо амфитеатарског типа. Капацитет сале је 339 места.

Сцена:

Дубина – 14 метара
Ширина – 12 метара

Ширина просценијума – 10 метара

Отвор портала свечане завесе је 8,24 метара.
Дубина сцене може се кориговати са 12 цугова. Завесе ( рикванд и суфите) су црне боје.

Светло:

Миксета:

 • Миксета за светло је Zero88 FLXS48. Налази се у кавезу на сцени, иза свечане завесе, на висини од 2,5 метара.
 • Пети и десети електроцуг са четири рефлектора (светла из контре) од 1000W.
 • Дванаест рефлектора од 1000W, LDR Aria (Fresnel I PC сочиво) смештени у две кулисе лево и десно у публици.
 • Фронтално светло LDR Nota – четири рефлектора од 1200 W ( изнад првог реда седишта).
 • Осам рефлектора од по 1000W смештени на првој рампи изнад просценијума.
 • Четири рефлектора од 1000W и четири рефлектора LDR Tempo од 650W смештени су одмах изнад свечане завесе, на 4 метара од почетка просценијума.
 • Сви рефлектори у сали имају халогене сијалице.

Тон:

 • Аналогна активна миксета за тон Yamaha5016CF(8+4 канала)
 • Звучници Dinacord D-15ОД 500W (пасивни).
 • Сала је акустична, нису потребни микрофони за глумце.
 • На сцени постоји клавир марке „Bluthner“.

САЛА БИОСКОПА “ЗВЕЗДА”

Биоскоп „Звезда“ у Бору званично је кренуо са радом 31. децембра 1961. године, на темељу завидне кинематографске традиције која датира од 1919. године. Још од почетка седме деценије прошлог века, па до данас, важи за једну од најлепших и најимпозантнијих сала у Србији.

Октобра 2019. године успели смо да прибавимо пројектор CHRISTIE CP 2000-2X, чиме смо верним посетиоцима успели да омогућимо савремено приказивање актуелних филмских наслова светске и домаће кинематографије.

Биоскопска сала располаже са 622 седишта – фотеља. Распоред редова је тако подешен да је омогућена одлична видљивост са сваког места, јер висинска разлика између предходног и наредног реда износи између 20 и 30 цм. Такав је однос свих редова.

Екран је широк 15,75 а висок 7,35 метара што значи да може да се користи за све врсте филмова. Иначе, платно је замењено 2011. године, са коефицијентом рефлексије 1,9, жижна даљина је 31 метар.

Озвучење пак, тако је подешено да ће се при слушању тона, према речима стручњака, добити утисак као да се налази у маси која је одређена радња догађаја. Сала је 1969. године
опремљена савременим surround системом. Звучно је изолована и акустично пројектована.

Сала располаже и уређајима за проветравање, заправо за исисавање загушљивог и усисавање чистог природног ваздуха.

Димензиjе сале (дужина x ширина x висина): 29x18x4,5 до 8,5 m
Величина платна/екрана: 15.75×7.35m

Биоскопска дворана је тако подешена да може служити не само за приказивање филмских пројекција, већ и за извођење програма вокалне и инструменталне природе, као и за значајније скупове, академије, свечане конференције и скупове за већи број посетилаца.

Извор финансирања

Чланом 10. Закона о култури, средства за финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у појединим областима културне делатности, обезбеђују се у буџету града Бора у складу са законом, културни програми и пројекти финансирају се делом из прихода остварених обављањем делатности, од накнада за услуге, издавања пословног простора, донација, спонзорстава и на други начин, у складу са законом. Чланом  11. Закона о култури финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, врши се на основу јавног конкурса, ако законом није другачије одређено, а чланом 74. дефинисано је да висину средстава за финансирање утврђује оснивач, на основу стратешког плана и предложеног годишњег програма рада Установе.

Програм рада и развоја Установе  усклађен је са Законом и тренутним кадровским, материјалним и другим условима у којима Установа послује.

Програм рада и развоја Установе усклађен је са Законом и тренутним кадровским, материјалним и другим условима у којима Установа послује.

Рад Установе организован је  у оквиру организационих јединица – служби:

 1. СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА
 2. СЛУЖБА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
 3. СЛУЖБА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА
 4. СЛУЖБА ТЕХНИЧКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
 5. СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА
 6. СЛУЖБА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ, ИЗДАВАШТВО И МАРКЕТИНГ

Од непокретне имовине Установа поседује објекат зграде биоскопа “Звезда” (укњижена на Установу – корисници простора)  и објекат некадашњег Дома омладине у улици Шистекова 1 (укњижена као корисник својине јер не поседујемо грађевинску и употребну дозволу koja je у току добијања), а користи се и део Зграде Музичке школе (4 канцеларије у холу Музичке и део наведеног објекта – изграђен за потребе КУД – а „Бор”).

Од покретне имовине Установа поседује довољан број рачунарске опреме али има недостатак канцеларијског намештаја, недостатак опреме у биоскопу “Звезда” (дигитални пројектор и дигитална 3D надградња),  опреме за радионице, а највећи проблем је недостатак адекватног простора за рад креативних радионица, стара дотрајала расвета, израубована сценска конструкција и дотрајали светлосни парк кога под хитно треба заменити.

Установа „Центар за културу града Бора“ је носилац разних програма и пројеката који јој омогућавају  да у оквиру свог деловања утиче на подизање опште свести грађана у погледу духовног развоја и подизања општег квалитета културне понуде нашег града. Такође Установа  узима учешће и у техничкој реализацији многобројних културних, спортских, школских манифестација  и осталих програма у граду и селима.

Scroll to Top