Установа „Центар за културу града Бора“ је јавна Установа културе чији је оснивач Град Бор. Oснована је 2009. године и на годишњем нивоу реализује на стотине различитих концепцијских програма из области културе и уметности. Главни циљ Установе је да унапређује и подигне општи ниво културе у локалној заједници и региону кроз различите концептуалне програме прилагођене различитим старосним и социјалним групама.

Унутар својих активности, Установа има фокус на културном, едукативно-образовном програму, подржавајући мултикултуралност и стварање амбијента који подстиче развој маргиналних група.

У намери да своје програме приближи публици, програмске активности Установе „Центар за културу града Бора“ организоване су на више локација како у граду, тако и у селима града Бора.

Највећи део програма Установа реализује у згради Музичке школе „Миодраг Васиљевић“, чије просторије Центар за културу користи, као и у објекту биоскопа „Звезда“, који јој је поверен на управљање.

Установа „Центар за културу града Бора“, као водећа Установа културе реализује културне, едукативно-образовне и забавне садржаје из домена позоришних, филмских, музичко-сценских, академских, трибинских, изложбених, дечјих, аматерских програма и програма из домена сопствене продукције.
Установа „Центар за културу града Бора“ посвећена је представљању различитих уметничких програма, подржавајући и промовишући културно наслеђе и савремено стваралаштво. Такође, активно учествује у организацији манифестација и фестивала, доприносећи богатству културне понуде града Бора.

У домену основне делатности предвиђене планом и програмом, Установа “Центар за културу Града Бора “ организатор је значајних традиционалних манифестација (“Дан матерњег језика”, ”Светосавска Академија”, ”Сусрети села”, “Сабор игре у Слатини”, “Борско културно лето” , “Дани Брестовачке бање”, Међународни фестивал фолклора “Златно коло”, “Октобарске свечаности ” поводом обележавања дана града Бора, “Фестивал влашке изворне песме”, “Улица дечјег осмеха” и друге манифестације).
Установа има важну улогу у едукацији деце и младих кроз школе и радионице неформалног типа (КУД “Бор”, Драмски студио за децу, школа традиционалних инструмената – фрула, дудук, гајде, школа етно-певања, школа гитаре и ликовна радионица).

Фокус Установе је да пружи подршку уметницима у свакој фази њиховог стварања укључујући стручне, просторне и техничке капацитете. Циљеви Установе остварују се и кроз сарадњу са образовним и културним Установама као и локалним удружењима.

Верујемо у моћ културе и уметности да обогати животе људи и обликује бољу заједницу. Искористите нашу веб страницу како бисте остали информисани о најновијим догађајима, програмима и могућностима за учешће. Желимо да вас подстакнемо да и ви будете део наше културне заједнице и да се укључите у наше активности.

Scroll to Top