Даниел Чорболоковић

Директор

urednikprograma@centarzakulturubor.org.rs

Станимир Костић

Организатор гостујућих програма

urednikprograma@centarzakulturubor.org.rs

Симонида Гаврић

Организатор културних активности са младима

organizatorzamlade@centarzakulturubor.org.rs

Стефан Радовановић

Реализатор промотивних активности Влаха

sektorvlaha@centarzakulturubor.org.rs

Драган Петровић

Репетитор КУД-а “Бор”

kudbor.czk@gmail.com

Александар Губијан

Корепетитор КУД -а “Бор”

muzickipedagog@centarzakulturubor.org.rs

Давор Николић

Сарадник за кинематографију-међународну сарадњу,пласман и промоцију и
Референт противпожарне заштите

tehnika@centarzakulturubor.org.rs

Јовица Зечевић

Оператер биоскопа

bioskopzvezda@centarzakulturubor.org.rs

Александра Новаковић

Оператер биоскопа

bioskopzvezda@centarzakulturubor.org.rs

Милена Цепењор

Шеф рачуноводства

finansije@centarzakulturubor.org.rs

Драгана Перић

Референт књиговодства

finansije@centarzakulturubor.org.rs

Владислав Живковић

Самостални правни сарадник-руководилац службе

pravnasluzba@centarzakulturubor.org.rs

Адријана Михајловић

Референт за правне и књиговодствене послове

kontakt.czk@gmail.com

Слађана Стошић

Чистачица – Билетар

bioskopzvezda@centarzakulturubor.org.rs

Милица Нешић

Службеник за односе са јавношћу и маркетинг

prmenadzer@centarzakulturubor.org.rs

Scroll to Top