Сектор за културу Влаха при Установи „Центар за културу града Бора“ представља јединствен део ове институције. Својим деловањем, сектор има за циљ очување, промовисање и презентацију влашке културне баштине на подручју града и региона, посебно у светлу чињенице да влашка национална мањина чини велики проценат становништва у граду Бору. Он је посвећен дубљем истраживању, архивирању и очувању језика, обичаја и народних израза који чине срж влашке културне баштине. Кроз низ активности, сектор ствара простор за проактивну подршку већ постојећим манифестацијама и иницијативама, уз истовремено организовање нових догађаја која славе разноликост влашке културе.

Свој значајни допринос сектор остварује кроз подршку Министарства културе, које препознаје виталну улогу у очувању и промоцији влашког наслеђа. Пројектно финансирање од стране Министарства директно доприноси одржавању кључних манифестација попут „Сусрета села“ и „Фестивала влашке изворне песме“, чиме се подстиче континуирани развој влашке културне сцене.

Сектор за културу Влаха није само чувар прошлости. Активно ангажовање у стварању нових платформи за презентацију влашке културе омогућава да ова заједница ојача свој глас у савременом друштву. Кроз организацију разноврсних манифестација као што су , „Сабор игре у Слатини“, “Петровданфест”у Оштрељу, “Етно исток”у Брестовцу, Сабор влашких игара и песама у Бучју, Сабор „Тројица“ у Шарбановцу, “Бакљада” у Злоту, “Сабор народног стваралаштва” у Луки, “Спасовдан фест” у Метовници и Сабори у Горњану, Дољој Белој реци и Кривељу, као и обележавање светског Дана матерњег језика.

Град Бор је мултиетничка средина, а једна од последњи, али не и мање важних активности јесте кординација са другим националним мањинама, чиме сектор ствара простор за размену, међусобно поштовање и сарадњу између националних мањина града Бора.

Scroll to Top