Програми Установе ,,Центар за културу града Бора“ за мај 2020. године

Програми Установе ,,Центар за културу града Бора“ за  мај  2020године

8. мај 2020. године  – Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Слатини у 20 сати. Сусрет између КУД из Слатине и КУД из Луке.

9. мај 2020. године  –Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Шарбановцу у 20 сати. Сусрет између КУД из Шарбановца и КУД из Брестовца.

10. мај 2020. године  – Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Злоту у 20 сати. Сусрет између КУД из Злота и КУД из Кривеља.

15. мај 2020. године  – Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Оштрељу у 20 сати. Сусрет између КПД из Оштреља и КУД из Метовнице.

16. мај 2020. године  – Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Д.Б.Реци у 20 сати. Сусрет између КУД из Д.Б.Реке и КУД из Бучја.

 

Scroll to Top