Бајка о дрвету – представа за децу

Jош једна позоришна представа за децу ,,Бајка о дрвету“ одиграна је 13. августа у Бору на платоу Дома културе у 19 сати у оквиру Борског културног лета.

Прeдстaвa је трajала oкo 45 минутa, а била је нaмeњeнa нajмлaђoj публици  узрaстa oд 2. дo 12. гoдинe, сa зaнимљивoм сцeнoгрaфиjoм, живoписним кoстимимa и оригиналном музиком.

У једном далеком краљевсту, иза седам гора и седам мора, живео је један краљ којије многа добра дела чинио, па је тако од једног старог вилењака, коме је помогао, добио једно чаробно Дрво. Чаробно Дрво испуњава жеље доброј деци и свако дете које је добро може да очекује да му се жеља испуни. То Дрво чувају Вилењак Јоле и Вила Сунчица  и брину се да га неко не украде. Проблем настаје када себични Гусар и његов слуга отму чаробно Дрво само за себе. Краљ објављује велику потрагу за Дрветом и шаље помоћ  Јолету и Сунчици. После много препрека, и комичних ситуација, они уз помоћ деце, успевају да врате Дрво на опште задовољство и радост целог краљевства.


Scroll to Top