Okružno takmičenje recitatora

U organizaciji Ustanove ‚‚Centar za kulturu opštine Bor‚‚ 23. aprila 2015. godine održalo se okružno takmičenje recitatora ‚‚Pesniče naroda mog‚‚ u Narodnoj biblioteci Bor u Boru u 11 sati.
Na okružnom takmičenju, učešće su uzeli Bor i Negotin.

Stručna komisija koja je ocenjivala recitatore je bila u sledećem sastavu:

  • Stevan Jovanović – profesor srpskog jezika i književnosti
  • Vesna Tešović – profesor srpskog jezika i književnosti
  • Nenad Radosavljević – profesor srpskog jezika i književnosti

Kriterijum po kojima stručna komisija vrednuje recitatore jedinstveni su za sve smotre takmičenja u sva tri uzrasta i sadrže:
–  izbor pesme primerene uzrastu recitatora
–  akcentuaciju i dikciju
–  ostvarenje misaono – emotivnih sadržaja pesme
–  prirodnost, izražajnost i sugestivnost recitovanja.

Recitatori koji su zauzeli prva tri mesta na okružnom takmičenju iz osnovnih škola:

* Mlađi uzrast od prvog do četvrtog razreda:

– Dunja Jošić iz Bora sa pesmom D. Radovića ,,Plavi zec“

– Marija Antić iz Bora sa pesmom M. Antića ,,Junačka pesma“

– Milica Jevremović iz Negotina sa pesmom V. Stojiljskovića ,,Primer za ugled“

* Srednji uzrast od petog do osmog razreda:
– Danilo Vasilić iz Bora sa pesmom S. Martinovića ,,Oda lisici“

– Milica Mitrašinović iz Bora sa pesmom M. Antića ,,Pesak“

– Neda Jakša iz Bora sa pesmom M. Antića ,,Kako se pravi drago kamenje“

* Stariji uzrast iz srednjih škola:

– Boris Lukić iz Negotina sa pesmom V. Pavlovića ,,Mojoj neuspeloj Veri Pavlodoljskoj“

– Jana Čeklanović iz Negotina sa pesmom M. Dizdara ,,Putevi“

– Marija Jelić iz Bora sa pesmom G. Bruksa ,,Kad zaboraviš nedelju“

Recitatori koji su se plasirali na republičko takmičenje iz Borskog okruga su sledeći:
– Dunja Jošić iz Bora sa pesmom Dušana Radovića ,,Plavi zec“  – mlađi uzrast
– Danilo Vasilić iz Bora sa pesmom Simeona Marinkovića ,,Oda lisici“ – srednji uzrast
– Boris Lukić iz Negotina sa pesmom Vanje Pavlović: Mojoj neuspeloj Veri Pavlodoljskoj – stariji uzrast.