Backup zaposleni

Даниел
Чорболоковић

Директор

Милица
Нешић

Службеник за односе са јавношћу и маркетинг

Симонида
Гаврић

Организатор културних активности са младима

Драган
Петровић

Репетитор КУД-а ,,Бор”

Александар
Губијан

Корепетитор  КУД-а ,,Бор”

Станимир
Костић

Организатор гостујућих програма

Даница
Јанковић 

Организатор културних активности

Давор
Николић

Сарадник за кинематографију-међународну сарадњу…

 Владислав
Живковић 

Самостални правни сарадник-руководилац службе

Милена
Цепењор

Шеф рачуноводства.

Драгана
Перић

Референт књиговодства

Адријана
Михајловић

Референт за правне, кадровске и административне послове

Слађана
Стошић 

Чистачица – Билетар

Scroll to Top