РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ШКОЛА И РАДИОНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА БОРА”