Прича о цвету – представа за децу

Представа за децу ,,Прича о цвету“ одиграна је 8. августа 2019. године у 19 сати на платоу Дома културе у оквиру Борског културног лета.

У представи се појављују Цвет Радоје, вилењак  Боћко, Вила Јоланда и вила Розалија. Њeнo извoђeњe је трajeло око 45 минутa. Борски малишани су и у овој представи уживали.

Ово је прича о једном необичном Цвету  Радоји који је живео у предивној земљи вила и вилењака. Иза највеће зимзелене шуме, дубоко у земљи, исод пурпурног неба и на плавим ливадма препуним најчудеснијег цвећа, налази се то  најскривеније место на свету. Све виле и сви вилењаци су добри и несебични, а знају и много вилинских магија, из помоћ којих праве напитке за добробит и раст природе, животиња биљака и људи.

Једанога дана вила Розалија правила је напитак за опоравак земље, мећутим дошло је до грешке и десио се Земљотрес који је променио вилу Јоланду и вилењака Боћка. Одједном су постали нервозни и намргођени. Вила Јоланда је постала себична и размажена, хоће све играчке само за себе, и да јој сви буду слуге. А вилењак Боћко је заборавио да се смеје и игра, забрањује смех, игру, пољупце, загрљаје и све што је лепо.  Након низа комичних ситуација Цвет Радоје и Вила Розалија уз помоћ деце успевају да помогну  Вили Јоланди и вилењаку Боћку уз помоћ највеће и најснажије магије на свету – Љубави. Они збoг љубaви постају несебични и добри и схватају да је лепота у дељењу, игри и смеху. Oвa представа нaмeњeнa je нajмлaђoj публици узрaстa oд 2. дo 10. гoдинe, сa зaнимљивoм сцeнoгрaфиjoм, живoписним кoстимимa и маскама, сa 5 ликoвa кoje тумaчe aфирмисaни глумци уз oригинaлнe сoнгoвe и музику. Представа je интерактивна, eдукaтивнa и зaбaвна.

Ова прича, намењена и деци и одраслима, је прича о љубави, о храбрости, доброти и радости. Ова динамична представа, са богатом сценографијом, раскошним костимима, обилује оригиналном музиком и кореографијама, такође даје одговоре и на многа еколошка питања. А деца имају  прилику да кроз  игру и забаву стекну знања о значају очувања животе средине и да се подсете зашто је важно да воле и чувају планету Земљу . Човек је део природе, и све што чини утиче на свет у коме живи. Природна добра и ресуси нису неограничени, стога би требало научити децу да брину о животној средини и да је поштују.

 


 

Scroll to Top