PREDSTAVA

U organizaciji Ustanove ‚‚Centar za kulturu opštine Bor“ izvedena je pozorišna predstava ‚‚Predstava“ 08. decembra 2012.godine u 20 sati u Sali Muzičke škole. Premijera ove predstave je bila 5. decembra 2012.god. u Bitef teatru u Beogradu.
Predstava je bazirana na knjizi švedske autorke Marije Sveland „Bitter Bitch“ o ženi u 30-im koja je preplavljena gorčinom i besom zbog položaja žene u društvu, porodici. Ova srpsko-švedska koprodukcija Stanice i Cikade proziva partrijarhat kao globalni problem i želi da istraži vezu između scene i publike, političkog i privatnog.
Predstava predstavlja studiju slučaja sukoba – na prostoru društvene scene (rod, klasa) i pozorišne scene (izvođači / publika, stvorena / neispunjena očekivanja, zavođenje / konfrontacija). Predstava poziva na emacipaciju žene ali i na emancipaciju publike; na dekonustrukciju slike o ženi kao ,,objektu sa funkcijom”, na oslobađanje iluzije o ženi kao rodu koji je uvek u odnosu, rodu koji sam za sebe nije ništa osim možda negacija univerzalnog.