Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује након првог ребаланса -други део

Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује након првог ребаланса -други део