Служба за културу Влаха

Служба за културу Влаха при Установи „Центар за културу града Бора“ формирана је са циљем да се на известан начин надомести непостојање влашких културних институција које би се бавиле очувањем и презентацијом влашке културне баштине са подручја Бора и околине.

План и програм рада сектора за културу Влаха је следећи:
– Учешће у припреми и реализацији манифестације ,,Сусрети села“ града Бора
– Учешће у прикупљању грађе за монографију о историјату манифестације ,,Сусрети села„
– Учешће у припреми и реализацији традиционалних фестивала смотри влашког фолклорног наслеђа (Фестивал влашке изворне песме, Сабор народног стваралаштва Лука, Оларијада- Слатина)
– Наступи сеоских КУД-ова у Бору (шест пута годишње, посебно, учешће на Борском културном лету)
– Заједнички програми са представницима других националних савета и институција у Бору (музеј, библиотека)
– Организација гостовања сеоских КУД-ова на страну, у складу са утврђеном динамиком и потребама; остваривање сарадње са установама културе у другим срединама
– Учешће у радио и ТВ емисијама (сектор за културу Влаха у сарадњи са Националним саветом)
– Рад на пројектима из домена средњорочне и дугорочне стратегије (стратешки циљеви)
– Формирање радионице за обуку младих талената у домену коришћења традиционалних музичких инструмената.
– Организовање трибина посвећених раду на очувању културе Влаха баштине по предлогу Сектора за културу Влаха (четири пута годишње)
– Организовање изложби на тему културе Влаха по предлогу сектора (два пута годишње)

 

Scroll to Top