Kulturno-umetničko društvo “Bor”

Kulturno – umetničko društvo u Boru osnovano je 25.marta 1945.godine, svega nekoliko meseci po oslobođenju. Kulturno – umetničko društvo je obuhvatalo dramske, muzičke, muzičko-scenske, književne i folklorne sadržaje, koji su u tom vremenu bili na zavidnom umetničkom nivou i od velikog značaja za kuturno uzdizanje ne samo sreza već i cele Timočke Krajine.
Od 1994.godine kulturno – umetničko društvo ,,Bor“ deluje u okviru Ustanove ,,Centar za kulturu grada Bora“. Inkorporisanjem u gradski centar neki segmenti amaterskog stvaralaštva (dramski studio, likovni klub, itd.) postali su sastavni deo redovne delatnosti Centra, ali je kulturno – umetničko društvo ,,Bor“ zadržalo svoj identitet i specifičnost rada, posebno u domenu folklornih i muzičko-scenskih sadržaja.
Kulturno – umetničko društvo ,,Bor“ sačinjavaju:
– ansambl narodnih igara i pesama (prvi igrački ansambl – 40 izvođača. Repertoar obuhvata 12 koreografija igara naroda i narodnosti bivše Jugoslavije, uglavnom postavke Branka Markovića)

– drugi (pripremni) ansambl- grupa polaznika starijeg uzrasta priprema se za prvi igrački ansambl; učenje osnovnih termina i elemenata folklora, igračkih obrazaca raznih podneblja kao i koreografija. Ova grupa stiče saznanja o etnološkom poreklu i značenju folklornog sadržaja)

– dečiji dečiji izvođački ansambl – broji 50 članova i izvode 5 koreografija Dragana Petrovića

–  dečiji pripremni ansambl ( broji 40 članova , uzrasta nižih razreda osnovnih škola)

–  škola Folklora A grupa (uzrast od 6 do 8 god)

–  škola folklora B grupa (Uzrast od 4 do 5)

–  muška i ženska pevačka grupa

–  narodni orkestar Ansambla

Upis za pripremne ansamble svih uzrasta se vrši tokom leta i traje do sredine septembra, nakon čega polaznici kreću sa probama i posle nekoliko meseci edukacije i učenja osnovnih elemanata , kroz audiciju vrši se selekcija igrača koji se pripremaju za ulazak u izvođačke ansamble. Na upisu se prijavi oko 100 polaznika, a taj broj se svake godine sa nekoliko novih članova povećava i time se ostvaruje cilj Kulturno – umetničkog društva, da se folklor iz godine u godinu sve više popularizuje u našem gradu i bude prisutniji i dostupniji za sve zainteresovane, naročito za omladinu našeg grada. Samim tim ,kroz kvantitet, vodeći računa i o drugim elementarnim stvarima da se isprate određeni kriterijumi što se umetničkog segmenta Ansambla tiče, podiže se i kvalitet u smislu prostora za unapređenje repertoara KUD-a „BOR“.
Ovi ,,delovi“ predstavljaju skladnu i uravnoteženu celinu u smislu kreativne realizacije programa Kulturno – umetničkog društva.
Ansambl narodnih igara i pesama kao celoviti reprezent delatnosti KUD-a podrazumeva igrače – izvođače, narodni orkestar, grupu pevača, vokalne soliste, voditelja programa i lica za organizaciono-tehničku pripremu. Najbrojniji deo Ansambla su igrači. Važno je istaći da su svi članovi ansambla, koji ukupno dostižu i brojku od 200 do 250 učesnika (igrači, članovi orkestra, grupe pevača, vokalni solisti) u Društvu iz čiste ljubavi prema pesmi i igri kao važni lauerati tradicije i kulturne baštine.
Grupa pevača nastupa u celovečernjim koncertima KUD-a kao pratilac Ansambla narodnih igara, ali i osmišljava i realizuje programske numere horskog pevanja, kao i numere sa narodnim orkestrom;
Narodni orkestar je važan deo svih muzičko-scenskih sadržaja Kulturno-umetničkog društva, a sa Ansamblom narodnih igara čini neraskidivu celinu. U okviru celovečernjih koncerata Narodni orkestar nastupa sa samostalno osmišljenim numerama. Orkestar je pratilac Grupe pevača, vokalnih solista, a učestvuje i u raznovrsnim muzičko – scenskim programima, Manifestacijama od važnosti za grad Bor i akademskim programima.
KUD ,,Bor“ u okviru Ustanove ,,Centra za kulturu grada Bora“ beleži oko 30 javnih nastupa godišnje, uključujući zapažena učešća na festivalima u zemlji i van nje.
Kulturno – umetničko društvo ,,Bor“ danas čuvar je tradicije duge preko sedamdeset godina i baštinik najznačajnijih tekovina njegovih prethodnika; u domenu afirmacije lokalnog stvaralaštva i autentične narodne kulture, u pogledu edukacije i vaspitanja svojih članova, u pogledu saradnje sa srodnim društvima u zemlji i van nje, razmene iskustava i uspostavljanja trajnih veza, Kulturno – umetničko društvo ,,Bor“ ne odriče se svoje društvene i kulturne misije.