Културно-уметничко друштво „Бор“

Културно – уметничко друштво у Бору основано је 25.марта 1945.године, свега неколико месеци по ослобођењу. Културно – уметничко друштво је обухватало драмске, музичке, музичко-сценске, књижевне и фолклорне садржаје, који су у том времену били на завидном уметничком нивоу и од великог значаја за кутурно уздизање не само среза већ и целе Тимочке Крајине.
Од 1994.године културно – уметничко друштво ,,Бор“ делује у оквиру Установе ,,Центар за културу града Бора“. Инкорпорисањем у градски центар неки сегменти аматерског стваралаштва (драмски студио, ликовни клуб, итд.) постали су саставни део редовне делатности Центра, али је културно – уметничко друштво ,,Бор“ задржало свој идентитет и специфичност рада, посебно у домену фолклорних и музичко-сценских садржаја.
Културно – уметничко друштво ,,Бор“ сачињавају:
– ансамбл народних игара и песама (први играчки ансамбл – 40 извођача. Репертоар обухвата 12 кореографија игара народа и народности бивше Југославије, углавном поставке Бранка Марковића)

– други (припремни) ансамбл- група полазника старијег узраста припрема се за први играчки ансамбл; учење основних термина и елемената фолклора, играчких образаца разних поднебља као и кореографија. Ова група стиче сазнања о етнолошком пореклу и значењу фолклорног садржаја)

– дечији дечији извођачки ансамбл – броји 50 чланова и изводе 5 кореографија Драгана Петровића

–  дечији припремни ансамбл ( броји 40 чланова , узраста нижих разреда основних школа)

–  школа Фолклора А група (узраст од 6 до 8 год)

–  школа фолклора Б група (Узраст од 4 до 5)

–  мушка и женска певачка група

–  народни оркестар Ансамбла

Упис за припремне ансамбле свих узраста се врши током лета и траје до средине септембра, након чега полазници крећу са пробама и после неколико месеци едукације и учења основних елеманата , кроз аудицију врши се селекција играча који се припремају за улазак у извођачке ансамбле. На упису се пријави око 100 полазника, а тај број се сваке године са неколико нових чланова повећава и тиме се остварује циљ Културно – уметничког друштва, да се фолклор из године у годину све више популаризује у нашем граду и буде присутнији и доступнији за све заинтересоване, нарочито за омладину нашег града. Самим тим ,кроз квантитет, водећи рачуна и о другим елементарним стварима да се испрате одређени критеријуми што се уметничког сегмента Ансамбла тиче, подиже се и квалитет у смислу простора за унапређење репертоара КУД-а „БОР“.
Ови ,,делови“ представљају складну и уравнотежену целину у смислу креативне реализације програма Културно – уметничког друштва.
Ансамбл народних игара и песама као целовити репрезент делатности КУД-а подразумева играче – извођаче, народни оркестар, групу певача, вокалне солисте, водитеља програма и лица за организационо-техничку припрему. Најбројнији део Ансамбла су играчи. Важно је истаћи да су сви чланови ансамбла, који укупно достижу и бројку од 200 до 250 учесника (играчи, чланови оркестра, групе певача, вокални солисти) у Друштву из чисте љубави према песми и игри као важни лауерати традиције и културне баштине.
Група певача наступа у целовечерњим концертима КУД-а као пратилац Ансамбла народних игара, али и осмишљава и реализује програмске нумере хорског певања, као и нумере са народним оркестром;
Народни оркестар је важан део свих музичко-сценских садржаја Културно-уметничког друштва, а са Ансамблом народних игара чини нераскидиву целину. У оквиру целовечерњих концерата Народни оркестар наступа са самостално осмишљеним нумерама. Оркестар је пратилац Групе певача, вокалних солиста, а учествује и у разноврсним музичко – сценским програмима, Манифестацијама од важности за град Бор и академским програмима.
КУД ,,Бор“ у оквиру Установе ,,Центра за културу града Бора“ бележи око 30 јавних наступа годишње, укључујући запажена учешћа на фестивалима у земљи и ван ње.
Културно – уметничко друштво ,,Бор“ данас чувар је традиције дуге преко седамдесет година и баштиник најзначајнијих тековина његових претходника; у домену афирмације локалног стваралаштва и аутентичне народне културе, у погледу едукације и васпитања својих чланова, у погледу сарадње са сродним друштвима у земљи и ван ње, размене искустава и успостављања трајних веза, Културно – уметничко друштво ,,Бор“ не одриче се своје друштвене и културне мисије.

Scroll to Top