ZLATNA NOTA

Na VIII Međunarodnom festivalu gitare ,,Zlatna nota“ u Donjem Milanovcu ove godine učestvovalo je, između ostalih, i pet polaznika škole gitare koja radi pri Ustanovi ,, Centar za kulturu opštine Bor“. Svoje umeće, 13. aprila pokazali su Anđela Krstić, Nikola Bugarin, Dimitrije Marković, Dušan Terzić i Luka Branković.
Naši polaznici osvojili su sledeće nagrade:
– Nikola Bugarin – druga nagrada u drugoj kategoriji, klasa Nenad Ilijić
– Luka Branković – druga nagrada u prvoj kategoriji, klasa Nenad Ilijić
– Anđela Krstić – druga nagrada u drugoj kategoriji, klasa Nenad Ilijić
– Dušan Terzić – prva nagrada u prvoj kategoriji, klasa Nenad Ilijić
– Dimitrije Marković – druga nagrada u prvoj kategoriji, klasa Nenad Ilijić