ZAVRŠNA MANIFESTACIJA “SUSRETI SELA” 2013. GODINE

Završna manifestacija „Susreta sela 2013“ održana je 01. juna 2013. godine u selu Luka.
Na manifestaciji učešće je uzelo 9 kulturno – umetničkih društava i predstavili se sa najuspešnijim tačkama koje su prikazali kroz manifestaciju „Susreti sela 2013“.
1. Kulturno – umetničko društvo ,,Đido“ iz Brestovca
– Običaj (veče pred slavu)
– Stari folklor
– Solo pesma bez muzičke pratnje – Vlasta Žurkić
– Solo pesma sa muzičkom pratnjom – Ivan Čorboloković
– Solo instrumentalista – Miloš Kalinović – Frula
2. Kulturno – umetničko društvo „Polet“ iz Metovnice
– Omladinski folklor
– Solo instrumentalista – Stefan Radovanović – Frula (duduk)
– Solo pesma bez muzičke pratnje – Marija Todorović
– Narodni orkestar
3. Kulturno – umetničko društvo „Luka“ iz Luke
– Stari folklor
– Omladinski folklor
– Solo pesma bez muzičke pratnje – Zorica Dudejić
– Solo instrumentalisti – Ivan i Marija – Frule
4. Kulturno – umetničko društvo „Milan Vasić Perica“ iz Donja Bele Reke
– Stari folklor
– Solo instrumentalista – Bratislav Stepanović – Frula
5. Kulturno – umetničko društvo „Branko Olar“ iz Slatine
– Omladinski folklor
– Solo instrumentalista – Ivana Radulović – Violina
– Duet– Ivana i Siniša
– Narodni orkestar
6. Kulturno – umetničko društvo „Branislav Nušić“ iz Šarbanovca
– Dečiji folklor
– Duet – Ivanka i Danica
– Omladinski folklor
– Maja Kostandinović – Frula
7. Kulturno – umetničko društvo „Petar Radovanović“ iz Zlota
– Stari folklor
– Solo instrumentalista – Aleksandar Kulić – Frula
– Solo pesma bez muzičke pratnje – Avramović Vlasta
– Grupa pevača – Revijalni deo
– Konferansa – Sanja Barzilović
8. Kulturno – umetničko društvo „Krivelj“ iz Krivelja
– Stari folklor
– Omladinski folklor
– Običaj (paljenje sveće, rezanje kolača i inkinat)
– Konferansa – Igor Germanović
9. Kulturno – umetničko društvo „Stol“ iz Bučja
– Omladinski folklor
– Solo pesma sa muzičkom pratnjom – Jela Marjanović
– Narodni orkestar – Dudučari
– Vladan Kostadinović – Monolog
Na završnoj manifestaciji učestvovalo je oko 300 učesnika.
Prvo mesto na ovogodišnjim susretima pripalo je po oceni stručnog žirija kulturno – umetničkom društvu „Stol“ iz Bučja, drugo mesto kulturno – umetničkom društvu „Banjica“ iz Krivelja i treće mesto kulturno – umetničkom društvu „Đido“ iz Brestovca.
Dodeljene su i plakete za najbonje pojedinačne tačke i najzaslužnijim pojedincima i to:
– I plaketa – najbolje izvođenje folklornih igara – kulturno – umetničko društvo „Banjica“ iz Krivelja
– I plaketa – najbolji narodni orkestar – kulturno – umetničko društvo „Polet“ iz Metovnice
– I plaketa – najbolji solo instrumentalista Stefan Radovanovvić- kulturno- umetničko društvo „Polet“ iz Metovnice
– I plaketa – najbolji solo instrumentalista Nemanja Pavlović – kulturno – umetničko društvo „Stol“ iz Bučja
– I plaketa– najbolja solo pesma bez muzičke pratnje– Vlastimir Žurkić- kulturno- umetničko društvo „Đido“ iz Brestovca
– I plaketa– najbolja solo pesma sa muzičkom pratnjom– Jela Marjanović- kulturno- umetničko društvo „Stol“ iz Bučja
– I plaketa– najbolji duet– Ivana Radulović i Siniša Jovanović- kulturno- umetničko društvo „Branko Olar“ iz Slatine
– I plaketa– najbolja zdravica – Vlasta Bačilović- – kulturno- umetničko društvo „Banjica“ iz Krivelja
– I plaketa– najbolja umotvorina– kulturno- umetničko društvo „Petar Radovanović“ iz Zlota
– I plaketa– najbolji običaji– kulturno- umetničko društvo „Đido“ iz Brestovca
– I plaketa– najbolja izložba– kulturno- umetničko društvo „Milan Vasić Perica“ iz Donja Bele Reke
– I plaketa– Dragutin Ilić- za negovanje i očuvanje narodnog stvaralaštva.
– I plaketa– Srba Radovanović- za negovanje i očuvanje narodnog stvaralaštva.
– I plaketa– Sergije Prvulović- za negovanje i očuvanje narodnog stvaralaštva.
– I plaketa- Vladan Kostadinović- za negovanje narodnog stvaralaštva.
– I plaketa– Radio televizija Bor – medijski pokrovitelj
– I plaketa– Opština Bor – pokrovitelj manifestacije
Organizator Završne manifestacije „Susreta sela 2013“:
– Ustanova „Centar za kulturu opštine Bor“
– Pokrovitelj opština Bor
– Medijski sponzor radio – televizija Bor