Историјат кинематографије у Бору

1919/1920. год.- Филмске представе су се давале у кафани ,,Весели рудар\“ власника Симе Јовановића, под покровитељством ФДБР. Приказивани су неми филмови уз музичку пратњу извесног Милана из Великог Извора.

1930.год. – Престао је да ради биоскоп код Симе Јовановића. У кафани ,,Круна\“ радио је биоскоп ,,Аполо\“. Власник кафане је био Италијан Берто Батиста. Локација је била на потесу Зелена пијаца – Топионички пут.

1931.год. Трговац и кафеџија Љуба Јовић отвара кафану ,,Корзо\“ на месту просторија данашњег ,,Црвеног сигнала – сала\“. У овој кафани су даване представе, а кафана је још носила назив и ,,Тон филм\“.

1934.год. ФДБР набавља киноматограф , и пројекције се дају за грађане у Соколском дому (бивша зграда ДТВ Партизан – данас је ту робна кућа ,,Београд\“). Овај биоскоп је махом коришћен у пропагандне сврхе.

1937.год. Изграђена биоскопска сала са именом ,,Корзо\“ и биоскоп ,,Тон – филм\“ касније названа Биоскоп ,,Победа\“

1945.год. Конфискован биоскоп власника Љубе Јовића

1945/1949.год. Биоскоп ,,Победа\“ припада трговинском предузећу ,,Србија\“ које и води пословање.

1949.год. Биоскоп ,,Победа\“ постаје самостално предузеће. Набављају се нове машине ,,MIKRON XI B\“ италијанске производње. Старе машине ,,Phillips\“ и ,,Erneman – Zeis\“ су демонтиране.

1950.год. Отвара се биоскоп ,,Рудар\“ у просторијама управне зграде ,,Јама\“ где је била сала са око 300 места. Овде су монтиране две машине из ,,Победе\“. Овај биоскоп је радио до јула 1955.г. Од 1952 до 1955 кинооператер је био Лаловић Светислав.

1955.г. Јула месеца отвара се летња башта при биоскопу ,,Победа\“ и приказују се вечерње представе од 20 сати, а у башти је радио и бифе. Башта је коришћена и за спортске приредбе као и бокс који је у то време био најјачи спорт у граду, међуградска лига. Башта се налазила на локцији иза данашње робне куће ,,Београд\“ Башта је радила до 1960.године.

1961.г. 31.децембра отвара се биоскоп ,,Звезда\“

The history of the cinema
The first silent movie projections started in 1919 and 1920. They were presented in “Veseli rudar” pub, where the owner was Sima Jovanovic. The showings of those films were always featured by live music by Milan from Veliki Izvor.
In 1930 the cinema at Sima Jovanovic’s pub was closed and the “Apolo” cinema at “Kruna” pub was opened. The owner was Berto Batista.
In 1931 Ljuba Jovic opened the pub “Korzo” where the movies were projected. It was also called “Ton film”.
Equipped with the first cinematograph the new cinema was opened in “Sokolski dom” in 1934.
In 1937 the first cinema hall was built. The “Korzo” cinema and the “Ton- film” cinеma were renamed- the “Pobeda” cinema.
In 1945 the cinema of Ljuba Jovanovic was confiscated.
In 1945 the “Pobeda” cinema became independent. The old “Philips” and “Erneman- Zeis” machines were replaced and the cinema was equipped with the machine “Mikron XI B”.
Having two machines from the “Pobeda” cinema and the cinema hall with 300seats, the new cinema named “Rudar” was opened in 1950. Since 1955 it had worked as an open air cinema too, because there was a garden with a café. The garden was also used for sports manifestations and boxing. This kind of outdoor cinema was closed in 1960.
The “Zvezda” cinema was opened on the 31st of December.

Scroll to Top