Pregled finansijskih podataka za JUN 2019

Pregled finansijskih podataka za JUN 2019