Pregled finansijskih podataka za JUL 2019

Pregled finansijskih podataka za JUL 2019