Opštinsko takmičenje recitatora ,,Pesniče naroda mog“

U organizaciji Ustanove ‚‚Centar za kulturu opštine Bor“  30. marta 2015. godine održalo se opštinsko takmičenje recitatora ‚‚Pesniče naroda mog‚‚ u Narodnoj biblioteci Bor. Od 16 sati stihove su govorili učenici nižih razreda osnovnih škola, od 18 sati stihove su govorili učenici viših razreda osnovnih škola, a od 20 sati stihove su govorili učenici srednjih škola.

Stručna komisija koja je ocenjivala recitatore je bila u sledećem sastavu:

– Vesna Tešović – profesor srpskog jezika i književnosti

– Jelica Živković – profesor opšte  književnosti

– Simonida Gavrić  – koordinator programa sa mladima 

Kriterijum po kojima stručna komisija vrednuje recitatore jedinstveni su za sve smotre takmičenja u sva tri uzrasta i sadrže:

– izbor pesme primerene uzrastu recitatora
– akcentuaciju i dikciju
– ostvarenje misaono – emotivnih sadržaja pesme
– prirodnost, izražajnost i sugestivnost recitovanja.

Recitatori su govorili po jednu pesmu na svim nivoima takmičenja.

Recitatori koji su se plasirali na okružno takmičenje iz osnovnih škola:

* Mlađi uzrast od prvog do četvrtog razreda:

– Dunja Jošić sa pesmom D. Radovića ,,Plavi zec“
– Marija Antić sa pesmom M. Antića ,,Junačka pesma“

– Milica Rankić sa pesmom M. Bulatović ,,Pesma majci u porodilište“

* Srednji uzrast od petog do osmog razreda:
– Milica Mitrašinović sa pesmom M. Antića ,,Pesak“

– Danilo Vasilić sa pesmom S. Martinovića ,,Oda lisici“

– Neda Jakša sa pesmom M. Antića ,,Kako se pravi drago kamenje“

* Recitatori koji su se plasirali na okružno takmičenje iz srednjih škola:

– Marija Jelić sa pesmom G. Bruksa ,,Kad zaboraviš nedelju“

-Marija Todorović sa pesmom B.Stanojević ,,Tamo te nisam vodila“

– Katarina Tomić sa pesmom J.M.Ćirić ,,Našla sam te“
– Nataša Dimić sa pesmom Ž.Prevera ,,Adrijen“

– Vladan Rakić sa pesmom M. Antića ,,Protestna pesma“.

Bor i Ustanova ,,Centar za kulturu opštine Bor“ 23. aprila ove godine biće domaćin okružnog takmičenja ,,Pesniče naroda mog“ u Narodnoj biblioteci Bor.