Dečije radionice ,,Obiđimo svet”

U periodu od 4. decembra 2013. godine do 30. aprila 2014. godine, održano je 15 radionica na temu ,,Obiđimo svet“. U okviru ovih radionica održana je i posebna, Uskršnja radionica sa temom ,,Uskrs širom sveta“.

Tokom pomenutih 15 radionica, prisutna deca su imala prilike da virtuelno otputuju u 15 različitih zemalja, upoznaju osnove jezika koji se koristi u ovim zemljama, nauče nešto o osnovnim kulturološkim, tradicionalnim i osnovnim geografskim osobenostima tih zemalja ili kontinenata. Sastavni deo svake radionice bilo je i upoznavanje i sa tradicionalnim plesom i muzikom, omiljenom i karaktrističnom hranom i životnim osobenostima.

Radionice su bile namenjene deci od 6 do 9, odnosno 10 godina. Grupa dece koja se pojavljivala na radionicama, varirala je od 12 do 17 deteta.

Radionice su se odvijale u prostoru Centra stranih jezika ,,Alphabeta“ u periodu od 12 do 13:30 sati. Sve radionice imale su i praktični deo izrade papirnih kolaža karakteritičnih za određenu zemlju. Na pojedinim radionicama prisustvovali su gosti, koji su sa decom obrađivali osnove jezika (Grčka – Ana Radoš, Francuska – Biljana Mladenović i Rusija – Tatjana Krasota).Zemlje koje su bile tema ovih radionica bile su: Velika Britanija, Finska, Grčka, Indija, Francuska, Afrika, Rusija, Nemačka, Amerika, Italija, Japan, Holandija, Australija, Španija, Srbija.

Organizator radionica je Ustanova ,,Centar za kulturu opštine Bor“. Radionice je osmislila i vodila Tamara Kostić, organizator umetničkog i obrazovnog programa pri Centru za kulturu.