Игре из Шумадије

Географско порекло: Србија
Кореограф: Бранко Марковић

Староградске игре
Географско порекло: Србија
Кореограф: Станимир Стојановић

Влашке игре
Географско порекло: источна Србија
Кореограф: Бранко Марковић

Српске игре Црноречја
Географско порекло: источна Србија
Кореограф: Зоран Катић

Српске игре Неготина
Географско порекло: источна Србија
Кореограф: Зоран Катић

Врањанска свита
Географско порекло: јужна Србија
Кореограф: Бранко Марковић

Шопско тројно
Географско порекло: југоисточна Србија
Кореограф: Бранко Марковић

Игре из Баната – “Свадба на Рогљу”
Географско порекло: Војводина
Кореограф: Бранко Марковић

Буњевачке игре
Географско порекло: јужна Србија
Кореограф: Бранко Марковић

Игре из Мачве
Географско порекло: Војводина
Кореограф: Драгомир Вуковић Кљаца

Македонско оро
Географско порекло: Северна Македонија
Кореограф: Бранко Марковић

Црмничко оро
Географско порекло:Црна Гора
Кореограф: Бранко Марковић

Еро с`онога свијета
Географско порекло: Хрватска, Босна и Херцеговина
Музика: Јаков Готовац
Кореограф: Бранко Марковић

Линђо
Географско порекло: јужна Далмација, Херцеговина
Кореограф: Бранко Марковић

Немо коло
Географско порекло: западна Босна
Кореограф: Миливоје Ђуровић

Игре из Црне Траве
Географско порекло: 
Кореограф: Милан Радовановић

Scroll to Top