Јавни позив-сабор игре у Слатини-ангажовање оркестра

Јавни позив-сабор игре у Слатини-ангажовање оркестра