Svetski dan Roma 2014. godine

Ustanova ,,Centar za kulturu opštine Bor” – sektor za kulturu Roma obeležilo je Svetski dan Roma do 5. do 10. aprila 2014. godine.

Proslava Svetskog dana Roma je počela 05. aprila ,,Muzikom jezika prolećne ljubavi” multimedijalnim perfomansom stihove je govorila Marina Sinanović, na tri jezika: engleskom, srpskom i romskom u Narodnoj biblioteci. Prisutno je bilo, nešto više od 20 mladih Roma.
06. aprila je bila prva radna akcija članova kulturno-umetničkog društva ,,ROM” koji su uređivali i , čistili oko Centara za integraciju Roma. Nakon ovoga u 15 sati odigrane su fer plej utakmice cicibana, mršavih i debelih i basket devojčica na stadionu za male sportove.
07. aprila od 9 do 15 sati bila je druga radna akcija uređivanja i čišćenja romskog naselja „Brezonik“. Akciju izveli romski stanovnici naselja.
08. aprila je održan okrugli sto sa temom ,,Inkluzija”u skupštini opštine Bor u 12 sati.Prisustvovali su: članovi Opštinske Uprave, Opštinskog veća, Romski Nevladin sektor, prestavnici ustanova, pedagoški asistenti, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova i Organizacija mladih za Bor. Na okruglom stolu je diskutovano o potrebama romske zajednice – načinu njihovih rešavanja, o Dekadi Roma, problemima na koje se nailazi i kako se oni prevazilaze.
Nakon okruglog stola u 18 sati bila je otvorena izložba ,,Romska duša”o običajima i obredima Roma u Muzičkoj školi.  Posle izložbe u sali Muzičke škole građani Bora su mogli da uživaju na koncertu muzike i folklora Roma od 18:30 sati. Nakon koncerta druženjem i podelom zahvalnica u restoranu „Top“ od 21 sati uveličan je sam Svetski dan Roma.
09. aprila u centru za integraciju Roma  u 15 sati održana je debata. Normativni okvir zaštite ljudskih prava, diskriminacija, konflikti i njihova rešavanja – od zakonskih formi, socijalnog delovanja do Mediacije. Debantanti – Izveštači: Milojka Milovojević, medijator, koordinator Projekta, Bor, Božidar Jovanović, advokat u penziji, Trajković, Dipl. Pravnik, Gordana Matović, medijator, Milan Stanković, medijator.
Obeležavanje Svetskog dana Roma je  završena gostovanjem na televiziskoj emisiji – Gledišta TV Bor.

Pokrovitelj ovog programa je  Opština Bor