Izmena i dopuna plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje nakon I rebalansa – drugi deo

Izmena i dopuna plana javnih nabavki na koje se zakon ne primenjuje nakon I rebalansa - drugi deo