Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује након првог ребаланса – први део

Измена и допуна плана јавних набавки на које се закон не примењује након првог ребаланса - први део