О нама

Установа „Центар за културу града Бора” основана је 2009. године као нова институција културе. Оснивач Установе је локална самоуправа, односно Скупштина општине Бор. Законом о култури који је у примени од 2010. године, предвиђено је да област културе  буде системски уређен, утврђује се општи интерес у култури, начин остваривања општег интереса у култури и обављање културних делатности, права, обавезе и одговорности градске управе односно града Бора.

Извор финансирања

Чланом 10. Закона о култури, средства за финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у појединим областима културне делатности, обезбеђују се у буџету града Бора у складу са законом, културни програми и пројекти финансирају се делом из прихода остварених обављањем делатности, од накнада за услуге, издавања пословног простора, донација, спонзорстава и на други начин, у складу са законом. Чланом  11. Закона о култури финансирање или суфинансирање културних програма и пројеката као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, врши се на основу јавног конкурса, ако законом није другачије одређено, а чланом 74. дефинисано је да висину средстава за финансирање утврђује оснивач, на основу стратешког плана и предложеног годишњег програма рада Установе.

Програм рада и развоја Установе  усклађен је са Законом и тренутним кадровским, материјалним и другим условима у којима Установа послује.

Програм рада и развоја Установе усклађен је са Законом и тренутним кадровским, материјалним и другим условима у којима Установа послује.

Рад Установе организован је  у оквиру организационих јединица – служби:

  1. СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМСКИХ САДРЖАЈА
  2. СЛУЖБА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
  3. СЛУЖБА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА
  4. СЛУЖБА ТЕХНИЧКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
  5. СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА
  6. СЛУЖБА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ, ИЗДАВАШТВО И МАРКЕТИНГ

 

Од непокретне имовине Установа поседује објекат зграде биоскопа “Звезда” (укњижена на Установу – корисници простора)  и објекат некадашњег Дома омладине у улици Шистекова 1 (укњижена као корисник својине јер не поседујемо грађевинску и употребну дозволу koja je у току добијања), а користи се и део Зграде Музичке школе (4 канцеларије у холу Музичке и део наведеног објекта – изграђен за потребе КУД – а „Бор”).

Од покретне имовине Установа поседује довољан број рачунарске опреме али има недостатак канцеларијског намештаја, недостатак опреме у биоскопу “Звезда” (дигитални пројектор и дигитална 3D надградња),  опреме за радионице, а највећи проблем је недостатак адекватног простора за рад креативних радионица, стара дотрајала расвета, израубована сценска конструкција и дотрајали светлосни парк кога под хитно треба заменити.

Установа „Центар за културу града Бора“ је носилац разних програма и пројеката који јој омогућавају  да у оквиру свог деловања утиче на подизање опште свести грађана у погледу духовног развоја и подизања општег квалитета културне понуде нашег града. Такође Установа  узима учешће и у техничкој реализацији многобројних културних, спортских, школских манифестација  и осталих програма у граду и селима.

Савременим приступом и креативним иновацијама у току године реализује на стотине различитих садржаја, водећи рачуна о потребама средине. Са једне стране, то су гостујући програми: позоришне представе, концерти, трибине, филмске пројекције… Међутим, примарни сегмент деловања ослања на сопствену продукцију, неговању традиционалних вредности и историјског наслеђа Бора и околине, као и одржавању редовних годишњих манифестација и академија од локалног и националног значаја. То су: Сусрети села, Борско културно лето, Међународни фестивал фолклора „Златно коло“, Фестивал влашке изворне песме, Улица дечјег осмеха, Дани Брестовачке бање.

Посебна пажња поклања се деци и младима, задовољењу њихових потреба и здравом одрастању. Едукативни садржаји реализују се кроз неколико радионица које годинама раде и окупљају више стотина деце: драмски студио, етно радионица, ликовна радионица, градски хор, школа гитаре, школа фолклора, школа фруле….

Циљ Установе је да кроз богате, динамичане и квалитетне програме промовише праве вредности не одустајући од високих стваралачких домета.

Program-rada-za-2021.-godinu –