Kontakt

Adresa: Moše Pijade 1
19210 Bor
Srbija

Tel/fax: 030/ 424-546

E-mail: kontakt@centarzakulturubor.org.rs

O aktuelnim događajima možete se informisati na naslovnoj strani sajta ili pozivom na broj telefona Ustanove ,,Centar za kulturu grada Bora”.
Rado ćemo Vam izaći u susret.

 

DanielCorbolokovic

Daniel Čorboloković –  direktor
064/86-19-754
urednikprograma@centarzakulturubor.org.rs

 

 

MilicaKabic

Milica Nešić – Službenik za odnose sa javnošću i marketing
064/86-19-758
prmenadzer@centarzakulturubor.org.rs

 

SimonidaGavricSimonida Gavrić –  Organizator kulturnih aktivnosti sa mladima

064/86-19-759  organizatorzamlade@centarzakulturubor.org.rs

 

DraganPetrovicDragan Petrović – Repetitor KUD-a ,,Bor”

064/86-19-750kudbor@centarzakulturubor.org.rs

 

Aleksandar Gubijan – Korepetitor  KUD-a ,,Bor”

061/21-74-258   muzickipedagog@centarzakulturubor.org.rs

 

StanimirKosticStanimir Kostić – Organizator gostujućih programa

064/86-19-748 –  gostujuciprogrami@centarzakulturubor.org.rs

 

DanicaJankovic Danica Janković – Organizator kulturnih aktivnosti Vlaha

064/86-19-751 – sektorvlaha@centarzakulturubor.org.rs

 

preuzimanje (1)Milan Kostić – Operater bioskopa

064/86-19-755 – bioskopzvezda@centarzakulturubor.org.rs

 

DavorNikolicDavor Nikolić – Saradnik za kinematografiju-međunarodnu saradnju,plasman i promociju i Referent protivpožarne zaštite

064/86-19-753 – tehnika@centarzakulturubor.org.rs

 

VladislavZivkovic Vladislav Živković – Samostalni pravni saradnik-rukovodilac službe

064/86-19-701 – pravnasluzba@centarzakulturubor.org.rs

 

Milena Cepenjor – Šef računovodstva

064/86-19-767 – finansije@centarzakulturubor.org.rs

 

Dragana PerićReferent knjigovodstva
064/86-19-700finansije@centarzakulturubor.org.rs

 

 Adrijana Mihajlović – Referent za pravne, kadrovske i administrativne poslove

064/86-19-720 – kontakt@centarzakulturubor.org.rs

 

SladjanaStosicSlađana Stošić – Čistačica – Biletar

064/86-19-749 – bioskopzvezda@centarzakulturubor.org.rs