58. Tradicionalna manifestacija ,,Susreti sela”

Malo je događaja u kulturi borskog kraja sa tradicijom dugom 58 godina…

Manifestacija „Susreti sela” predstavlja jedan od najznačajnijih događaja autentične narodne baštine, pesme, igre, običaja i izvornog stvaralaštva našeg kraja.
Pozivamo Vas da uveličate otvaranje ove izuzetne tradicinalne manifestacije 22. marta 2019. godine u selu Šarbanovac u 20 sati.
Tema ovogodišnje tradicionalne manifestacije ,,Susreti sela” je: ,,VAŠAR“

Manifestacija „Susreti sela 2019“   se odvija po principu 2 puta domaćin i 2 puta gost, a  završna manifestacija  će biti  održana 19. maja u selu Metovnica. 

Organizatori manifestacije: Ustanova „Centar za kulturu grada Bora“ i kulturno umetnička društva

Pokrovitelj manifestacije: grad Bor

Raspored takmičenja:

22. marta 2019. godine – Otvaranje tradicionalne manifestacije ,,Susreti sela“ u Šarbanovcu u 20 sati. Susret između KUD iz Šarbanovca i KUD iz Slatine.

23. marta 2019. godine – Tradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Zlotu  u 20 sati. Susret između KUD iz Zlota i KUD iz Luke.

24. marta 2019. godine – Tradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Bučju u 20 sati. Susret između KUD iz Bučja i KPD iz Oštrelja.

29. marta 2019. godine – Tradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u  Metovnici u 20 sati. Susret između KUD iz Metovnice i KUD iz Donja Bele Reke.

30. marta 2019. godine – Tradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Krivelju u 20 sati. Susret između KUD iz Krivelja i KUD iz Brestovca.

31. marta 2019. godine – Tradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Slatini u 20 sati. Susret između KUD iz Slatine i KUD iz Zlota.

5. aprila 2019. godine Tradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Luki u 20 sati. Susret između KUD iz Luke i KUD iz Bučja.

7. aprila 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Donja Beloj Reci u 20 sati. Susret između KUD iz Donja Bela Reke i KUD iz Krivelja.

12. aprila 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Brestovcu u 20 sati. Susret između KUD iz Brestovca i KUD iz Šarbanovca.

13. aprila 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Zlotu u 20 sati. Susret između KUD iz Zlota i KPD iz Oštrelja.

14. aprila 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Bučju u 20 sati. Susret između KUD iz Bučja i KUD iz Donja Bele Reke.

20. aprila 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Šarbanovcu u 20 sati. Susret između KUD iz Šarbanovca i KUD iz Luke.

21. aprila 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Krivelju u 20 sati. Susret između KUD iz Krivelja i KUD iz Slatine.

03. maj 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Slatini u 20 sati. Susret između KUD iz Slatine i KUD iz Bučja.

04. maj 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Brestovcu u 20 sati. Susret između KUD iz Brestovca i KUD iz Zlota.

05. maj 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Donja Beloj Reci u 20 sati. Susret između KUD iz Donja Bela Reke i KUD iz Šarbanovca.

10. maj 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Oštrelju u 20 sati. Susret između KPD iz Oštrelja i KUD iz Krivelja.

11. maj 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Luki u 20 sati. Susret između KUD iz Luke i KUD iz Metovnice.

16. maj 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Metovnici u 20 sati. Susret između KUD iz Metovnice i KUD iz Brestovca.

17. maj 2019. godineTradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“ u Oštrelju u 20 sati. Susret između KPD iz Oštrelja i KUD iz Metovnice.