58. Tрадиционалнa манифестацијa ,,Сусрети села”

Мало је догађаја у култури борског краја са традицијом дугом 58 година…

Манифестација „Сусрети села” представља један од најзначајнијих догађаја аутентичне народне баштине, песме, игре, обичаја и изворног стваралаштва нашег краја.
Позивамо Вас да увеличате отварање ове изузетне традициналне манифестације 22. марта 2019. године у селу Шарбановац у 20 сати.
Тема овогодишње традиционалне манифестације ,,Сусрети села” је: ,,ВАШАР“

Mанифестација „Сусрети села 2019“   се одвија по принципу 2 пута домаћин и 2 пута гост, а  завршна манифестација  ће бити  одржана 19. маја у селу Метовница. 

Организатори манифестације: Установа „Центар за културу града Борa“ и културно уметничка друштва

Покровитељ манифестације: град Бор

Распоред такмичења:

22. марта 2019. године – Oтварање традиционалне манифестације ,,Сусрети села“ у Шарбановцу у 20 сати. Сусрет између КУД из Шарбановца и КУД из Слатине.

23. марта 2019. године – Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Злоту  у 20 сати. Сусрет између КУД из Злота и КУД из Луке.

24. марта 2019. године – Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Бучју у 20 сати. Сусрет између КУД из Бучја и КПД из Оштреља.

29. марта 2019. године – Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у  Метовници у 20 сати. Сусрет између КУД из Метовнице и КУД из Доња Беле Реке.

30. марта 2019. године – Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Кривељу у 20 сати. Сусрет између КУД из Кривеља и КУД из Брестовца.

31. марта 2019. године – Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Слатини у 20 сати. Сусрет између КУД из Слатине и КУД из Злота.

5. априла 2019. године Традиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Луки у 20 сати. Сусрет између KУД из Луке и KУД из Бучја.

7. априла 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Доња Белој Реци у 20 сати. Сусрет између KУД из Доња Бела Реке и KУД из Kривеља.

12. априла 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Брестовцу у 20 сати. Сусрет између KУД из Брестовца и KУД из Шарбановца.

13. априла 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Злоту у 20 сати. Сусрет између KУД из Злота и KПД из Оштреља.

14. априла 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Бучју у 20 сати. Сусрет између KУД из Бучја и KУД из Доња Беле Реке.

20. априла 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Шарбановцу у 20 сати. Сусрет између KУД из Шарбановца и KУД из Луке.

21. априла 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Кривељу у 20 сати. Сусрет између KУД из Кривеља и KУД из Слатине.

03. мај 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Слатини у 20 сати. Сусрет између KУД из Слатине и KУД из Бучја.

04. мај 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Брестовцу у 20 сати. Сусрет између KУД из Брестовца и KУД из Злота.

05. мај 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Доња Белој Реци у 20 сати. Сусрет између KУД из Доња Бела Реке и KУД из Шарбановца.

10. мај 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Оштрељу у 20 сати. Сусрет између KПД из Оштреља и KУД из Кривеља.

11. мај 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Луки у 20 сати. Сусрет између KУД из Луке и KУД из Метовнице.

16. мај 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Метовници у 20 сати. Сусрет између KУД из Метовнице и KУД из Брестовца.

17. мај 2019. годинеТрадиционална манифестација ,,Сусрети села“ у Оштрељу у 20 сати. Сусрет између KПД из Оштреља и KУД из Метовнице.