57. Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“

Malo je događaja u kulturi borskog kraja sa tradicijom dugom 57 godina…

Manifestacija „Susreti sela” predstavlja jedan od najznajnijih događaja autentične narodne baštine, pesme, igre, običaja i izvornog stvaralaštva našeg kraja.
Pozivamo Vas da uveličate otvaranje ove izuzetne tradicinalne manifestacije 13. aprila 2018. godine u selu Slatina u 20 sati.
Tema običaja ovogodišnje manifestacije je: ,,KUMSTVO I BRATIMSTVO KAO OBLICI DUHOVNOG SRODSTVA U OKOLINI BORA“

Manifestacija „Susreti sela 2018“   se odvija po principu 2 puta domaćin i 2 puta gost, a  završna manifestacija  će biti  održana 25. maja u selu Donja Bela Reka.

Organizatori manifestacije: Ustanova „Centar za kulturu opštine Bor“ i kulturno umetnička društva

Pokrovitelj manifestacije: Opština Bor

Raspored takmičenja:

13. 04. 2018. godine – Otvaranje tradicionalne Manifestacije ,,Susreti sela“ u Slatini u 20 sati. Susret između KUD iz Slatine i KUD iz Zlota

14. 04. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u D.B.Reci u 20 sati. Susret između KUD iz D.B.Reke i KUD iz Bučja

15. 04. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Krivelju u 20 sati. Susret između KUD iz Krivelja i KUD iz Brestovca

20. 04. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Metovnici u 20 sati. Susret između KUD iz Metovnice i KUD iz Šarbanovca

22. 04. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Oštrelju u 20 sati. Susret između KUD iz Oštrelja KUD iz D.B.Reke

26. 04. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“  u Bučju  u 20 sati. Susret između KUD iz Slatine i KUD iz Bučja

27. 04. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Zlotu u 20 sati. Susret između KUD iz Zlota i KUD iz Krivelja

28. 04. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Brestovcu u 20 sati. Susret između KUD iz Brestovca i KUD iz Metovnice

29. 04. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Šarbanovcu u 20 sati. Susret između KUD iz Šarbanovca i KUD iz Oštrelja

04. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Krivelju u 20 sati. Susret između KUD iz Krivelja i KUD iz Bučja

05. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Metovnici u 20 sati. Susret između KUD iz Metovnice i KUD iz Zlota

 

10. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u D.B.Reci u 20 sati. Susret između KUD iz D.B.Reke i KUD iz Šarbanovca

13. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Bučju u 20 sati. Susret između KUD iz Bučja i KUD iz Metovnice

15. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Oštrelju u 20 sati. Susret između KUD iz Oštrelja i KUD iz Brestovca

16. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Slatini u 20 sati. Susret između KUD iz Slatine i KUD iz Krivelja

18. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Brestovcu u 20 sati. Susret između KUD iz Brestovca i KUD iz D.B.Reke

19. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Zlotu u 20 sati. Susret između KUD iz Zlota i KUD iz Oštrelja

20. 05. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Šarbanovcu u 20 sati. Susret između KUD iz Šarbanovca i KUD iz Slatine.

25. 05. 2018. godineZavršna manifestacija ,,Susreti sela“ u D.B.Reci