57. Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“

Мало је догађаја у култури борског краја са традицијом дугом 57 година…

Манифестација „Сусрети села” представља један од најзнајнијих догађаја аутентичне народне баштине, песме, игре, обичаја и изворног стваралаштва нашег краја.
Позивамо Вас да увеличате отварање ове изузетне традициналне манифестације 13. априла 2018. године у селу Слатина у 20 сати.
Тема обичаја овогодишње манифестације је: ,,КУМСТВО И БРАТИМСТВО КАО ОБЛИЦИ ДУХОВНОГ СРОДСТВА У ОКОЛИНИ БОРА“

Mанифестација „Сусрети села 2018“   се одвија по принципу 2 пута домаћин и 2 пута гост, а  завршна манифестација  ће бити  одржана 25. маја у селу Доња Бела Река.

Организатори манифестације: Установа „Центар за културу општине Бор“ и културно уметничка друштва

Покровитељ манифестације: Општина Бор

Распоред такмичења:

13. 04. 2018. године – Oтварање традиционалне Манифестације ,,Сусрети села“ у Слатини у 20 сати. Сусрет између КУД из Слатине и КУД из Злота

14. 04. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Д.Б.Реци у 20 сати. Сусрет између КУД из Д.Б.Реке и КУД из Бучја

15. 04. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Кривељу у 20 сати. Сусрет између КУД из Кривеља и КУД из Брестовца

20. 04. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Метовници у 20 сати. Сусрет између КУД из Метовнице и КУД из Шарбановца

22. 04. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Оштрељу у 20 сати. Сусрет између КУД из Оштрељa КУД из Д.Б.Реке

26. 04. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“  у Бучју  у 20 сати. Сусрет између КУД из Слатине и КУД из Бучја

27. 04. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Злоту у 20 сати. Сусрет између КУД из Злота и КУД из Кривеља

28. 04. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Брестовцу у 20 сати. Сусрет између КУД из Брестовца и КУД из Метовнице

29. 04. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Шарбановцу у 20 сати. Сусрет између КУД из Шарбановца и КУД из Оштреља

04. 05. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Кривељу у 20 сати. Сусрет између КУД из Кривеља и КУД из Бучја

05. 05. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Метовници у 20 сати. Сусрет између КУД из Метовнице и КУД из Злота

 

10. 05. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Д.Б.Реци у 20 сати. Сусрет између КУД из Д.Б.Реке и КУД из Шарбановца

13. 05. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Бучју у 20 сати. Сусрет између КУД из Бучја и КУД из Метовнице

15. 05. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Оштрељу у 20 сати. Сусрет између КУД из Oштреља и КУД из Брестовца

16. 05. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Слатини у 20 сати. Сусрет између КУД из Слатине и КУД из Кривеља

18. 05. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Брестовцу у 20 сати. Сусрет између КУД из Брестовца и КУД из Д.Б.Реке

19. 05. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Злоту у 20 сати. Сусрет између КУД из Злота и КУД из Оштреља

20. 05. 2018. године – Традиционална Манифестација ,,Сусрети села“ у Шарбановцу у 20 сати. Сусрет између КУД из Шарбановца и КУД из Слатине.

25. 05. 2018. годинеЗавршна манифестација ,,Сусрети села“ у Д.Б.Реци