Sređivanje kostima, nošnji i scenografije

Dugo odlagano sređivanje kostima i scenografije dramskog studija za decu Centra za kulturu i uređivanje ekonomata i sređivanje nošnji kulturno-umetničkog društva ,,BOR”.

Naše kolege Simonida Gavrić, Aleksandar Gubijan i Dragan Petrović čuvaju našu riznicu blaga sa kostimima i nošnjama u  Centru za kulturu.Prilikom sređivanja u depou pronađena je stara polica i uz kreativan rad osvežena i biće korišćena za odlaganje dokumetacije  i za potrebe scenografije dramskog studija Centra za kulturu.