Радионице при Центру за културу Бор

Радионице и школе које имају едукативни карактер и реализују се у оквиру Центра за културу Бор почеће поново са радом након завршетка зимског школског распуста, тачније половином фебруара. Сви полазници наших радионица биће благовремено обавештени о терминима почетка.  Центар за културу Бор посебну пажњу поклања деци и младима, у задовољењу њихових потреба и здравом одрастању. Едукативни садржаји који се реализују  кроз неколико радионица које годинама раде и окупљају више стотина деце.