Kontakt

Adresa: Moše Pijade 1
19210 Bor
Srbija

Tel/fax: 030/ 424-546

E-mail: kontakt@centarzakulturubor.org.rs

O aktuelnim događajima možete se informisati na naslovnoj strani sajta ili pozivom na broj telefona Centra.
Rado ćemo Vam izaći u susret.

 

DanielCorbolokovic

Daniel Čorboloković –  direktor
064/86-19-754
urednikprograma@centarzakulturubor.org.rs

 

 

MilicaKabic

Milica Nešić – PR menadžer-saradnik za odnose sa javnošću
064/86-19-758
prmenadzer@centarzakulturubor.org.rs

 

SimonidaGavric Simonida Gavrić – Organizator i realizator programa sa mladima

064/86-19-759  organizatorzamlade@centarzakulturubor.org.rs

 

DraganPetrovic  Dragan Petrović – Umetnički rukovodilac KUD ,,Bor”

069/37-17-947 – kudbor@centarzakulturubor.org.rs

 

Aleksandar Gubijan – muzički pedagog

061/21-74-258 – muzickipedagog@centarzakulturubor.org.rs

 

StanimirKostic Stanimir Kostić – Saradnik u realizaciji kulturnih i estradnih manifestacija

064/86-19-748 –  gostujuciprogrami@centarzakulturubor.org.rs

 

DanicaJankovic  Danica Janković – Koordinator programa za kulturu Vlaha

064/86-19-751 – sektorvlaha@centarzakulturubor.org.rs

 

preuzimanje (1) Milan Kostić – Kinooperater i opslužilac tehničke opreme

064/86-19-755 – bioskopzvezda@centarzakulturubor.org.rs

 

DavorNikolic Davor Nikolić – Tehničar za svetlo i ton – scenski radnik i referent

064/86-19-753 – tehnika@centarzakulturubor.org.rs

 

VladislavZivkovic  Vladislav Živković – Saradnik za pravne, kadrovske i opšte poslove

064/86-19-701 – pravnasluzba@centarzakulturubor.org.rs

 

Milena Cepenjor – Saradnik u realizaciji kulturnih i estradnih manifestacija

063/81-92-095 – finansije@centarzakulturubor.org.rs

 

Dragana Perić – Organizator finansijsko-računovodstvenih poslova
064/86-19-700 finansije@centarzakulturubor.org.rs

 

 Adrijana Mihajlović – Poslovni sekretar i blagajnik

064/86-19-720 – kontakt@centarzakulturubor.org.rs

 

SladjanaStosic Slađana Stošić – Biletar i pomoćno osoblje

064/86-19-749 – bioskopzvezda@centarzakulturubor.org.rs